Reconeixements i Afiliacions

La nostra escola está llistada per l´Institut Cervantes i reconeguda pel Ministeri d´Educació.

També estem reconeguts pel CSN Suec i el Bildungsurlaub alemany pels nostres cursos d´espanyol.

Som membres de la associació internacional WYSEC (World Youth Student & Educational Travel Confederation).