Reconeixements i Col.laboracions

La nostra escola està acreditada per l’Institut Cervantes, el que significa que compleix amb les condicions establertes pel Sistema d’Acreditació de Centres Institut Cervantes, l’única acreditació en l’àmbit internacional centrada exclusivament en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera (ELE). Aquesta acreditació ens permet a més d’emetre Certificats d’Estudis i I o Certificats d’Aprofitament per a la tramitació de Visats d’Estudiant així com per a les renovacions de l’NIE per Estudis.

La nostra escola és Centre Examinador SIELE. SIELE és el Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola que certifica el grau de domini de l’espanyol a través de mitjans electrònics dirigit a estudiants i professionals de tot el Món. Està promogut per l’Institut Cervantes, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat de Salamanca i la Universitat de Buenos Aires, el que garanteix estàndards de qualitat i de bones pràctiques en l’elaboració de les proves, i l’ús de diferents varietats lingüístiques de l’ món hispànic.

La nostra escola és un centre oficial de Preparació per als Exàmens d’anglès Cambridge.

Al 2019 hem tornat a rebre el “Excellence Award”, que atorguen els alumnes de l’agència linguistica Languagecourse.net amb les seves valoracions després d’haver estudiat a la nostra escola. Portem des de 2013 rebent-lo cada any.

La nostra escola està reconeguda pel CSN Suec per subvencionar els cursos d’idiomes al nostre centre, sempre que es compleixin tots els altres requisits per rebre aquesta subvenció del Govern Suec. Podeu trobar informació sobre aquests requisits en aquest enllaç: CSN

Col.laboracions

Com a part important de la nostra filosofia com a empresa, col.laborem amb diferents ONG´s tant locals com internationals:

Casal del Infants www.casaldelsinfants.org   I   ONG de Barcelona que té com a object ajudar nens i adolescents del barri del Raval que están en una situació de pobresa.NGO.

Banc dels Aliments www.granrecapte.com   I   Organització local que promou la recol.lecta de menjar per la gent pobre.

Medicos Sin Fronteras www.msf.es   I   ONG Internacional de Salut i Humanitaria que treballa en països en situacions de pobresa, devastació o areas amb conflictes armats oferint suport sanitari.

Educación Sin Fronteras EDUCO www.educo.org   I   ONG Internacional que desenvolupa projectes educatius a diferent parts del Mon ajundant a rebre educación a persones en situations d´exclusió educativa.

Intermon Oxfam www.oxfamintermon.org   I   ONG Global que treballa en projectes en més de 80 països contra la pobresa i la injusticia.

Unicef www.unicef.es   I   ONG Global que treballa juntament amb la ONU i que focalitza la seva tasca en els drets, protecció, salut i educació dels nens més desafavorits.

World Wildlife Fund www.wwf.es   I   ONG Global que ajuda a preservar el nostra planeta i la seva vida salvatge.