Reconeixements i Afiliacions

La nostra escola está llistada per l´Institut Cervantes i reconeguda pel Ministeri d´Educació.

També estem reconeguts pel CSN Suec i el Bildungsurlaub alemany pels nostres cursos d´espanyol.

Som membres de la associació internacional WYSEC (World Youth Student & Educational Travel Confederation).

Col.laboracions

Com a part important de la nostra filosofia com a empresa, col.laborem amb diferents ONG´s tant locals com internationals:

Casal del Infants www.casaldelsinfants.org   I   ONG de Barcelona que té com a object ajudar nens i adolescents del barri del Raval que están en una situació de pobresa.NGO.

Banc dels Aliments www.granrecapte.com   I   Organització local que promou la recol.lecta de menjar per la gent pobre.

Medicos Sin Fronteras www.msf.es   I   ONG Internacional de Salut i Humanitaria que treballa en països en situacions de pobresa, devastació o areas amb conflictes armats oferint suport sanitari.

Educación Sin Fronteras EDUCO www.educo.org   I   ONG Internacional que desenvolupa projectes educatius a diferent parts del Mon ajundant a rebre educación a persones en situations d´exclusió educativa.

Intermon Oxfam www.oxfamintermon.org   I   ONG Global que treballa en projectes en més de 80 països contra la pobresa i la injusticia.

Unicef www.unicef.es   I   ONG Global que treballa juntament amb la ONU i que focalitza la seva tasca en els drets, protecció, salut i educació dels nens més desafavorits.

World Wildlife Fund www.wwf.es   I   ONG Global que ajuda a preservar el nostra planeta i la seva vida salvatge.